Reglament 2017

PLACES: Les places totals es limiten a 300 persones. Els/les nens/es menors de 16 anys, cal que hi participin acompanyats d'un adult i cal que els pares o tutors legals signin l'autorització corresponent.

MODALITATS: Es pot fer corrent o bé caminant. En el moment de la inscripció, s'ha d'escollir la modalitat a fi de poder planificar adequadament la logística dels avituallaments.

SORTIDA: Des de Vallfogona de Ripollès, de les 7:30h fins a les 8:30h del matí per a les dues caminades. Primer sortiran els participants corrent i, després, els de caminar.

CONTROLS: A més del de sortida i d'arribada, hi haurà controls de pas que anotaran el pas dels participants i es tancaran per l'equip "escombra", a l'hora anunciada en cadascun d'ells.

DESQUALIFICACIONS: En seran motiu:
1) No lliurar el full de ruta al control d'arribada
2) Efectuar anotacions o esmenes al full de ruta que desvirtuïn la seva finalitat.
3) No passar per tots els controls i segons l'ordre establert per l'organització
4) Canviar de lloc o amagar les marques existents en el recorregut.

CLASSIFICACIÓ: Tindran un obsequi tots els participants que hagin pagat la inscripció.
No es valorarà, a cap efecte, l'ordre d'arribada dels participants.

IMATGE i PROTECCIÓ DE DADES: Tot participant autoritza cedir els seus drets d'imatge a l'organització per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la caminada. 
Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades per què els participants rebin informació de noves edicions de la Milanyada.

ALTRES DISPOSICIONS:
1) El mal temps no serà obstacle per la celebració de la Milanyada, la qual, no obstant, podrà ser alterada per l'entitat organitzadora si alguna circumstància ho aconsella.
2)L'organització no es fa responsable dels accidens que puguin esdevenir en el transcurs de la Milanyada. Caldrà disposar, doncs, d'una assegurança que cobreixi les activitats pròpies de l'excursionisme. L'organització ofereix la possibilitat de subscriure i pagar, al moment d'inscriure's, una assegurança temporal.
3) En cas d'abandonament justificat, s'ha de notificar al control més proper o a un altre participant perquè aquest faci l'avís pertinent. En els llocs adients, hi haurà vehicles de l'organització a fi de recollir els que s'ho deixin córrer.
4) Cal mantenir-se dins la ruta senyalitzada.

NORMES CÍVIQUES:
1) Respecte a l’entorn natural, evitant sempre malmetre arbres i plantes i no embrutar amb deixalles. 
2) El paisatge de Vallfogona és el que veiem gràcies a la pagesia. Avui encara hi ha actives una dotzena d’explotacions agroramaderes i, per tant, trobem bestiar, camps conreats i pastures que cal que respectem. Això vol dir, que no hem d’espantar ni vaques ni ovelles ni cavalls (portar gossos lligats si s’hi passa a prop), que els filats s’han de deixar tal com es troben (obrint-los i tancant-los per les manetes) i que no s’han de trepitjar els sembrats i els camps de dall.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada